Растениевъдство

Полски сеитбообращения на поливни площи - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Полски сеитбообращения на поливни площи.

При поливни условия

Прочети още...

Полски сеитбообращения на неполивни площи - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Полски сеитбообращения на неполивни площи.

В зависимост от основните

Прочети още...

Мак - най-добре се развива на богати и структурни почви - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Мак - най-добре се развива на богати и структурни почви.


Макът се отглежда като маслодайно растение за семената и като

Прочети още...

Отглеждане на кръмно цвекло - особености - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на кръмно цвекло - особености.


Кръмното цвекло за нашата страна от сочните фуражни растения има най-голямо

Прочети още...

Отглеждане на захарна метла - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на захарна метла.


Основно предимство на захарната метла (захарно сорго) е голямата й сухоустоичивост и висока

Прочети още...