Полезна информация за земеделските култури.Полски сеитбообращения на неполивни площи.

В зависимост от основните насоки на производството полските сеитбообращения на неполивни площи може да бъдат , за райони със зърнено-животновъдно направление и за райони с по-специфични условия.