Растениевъдство

Повърхностно (гравитачно) напояване - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Повърхностно (гравитачно) напояване.


При повърхностно (гравитачно) напояване водата са движи по повърхността на напояваната

Прочети още...

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици.


Предсеитбена обработка на почвата след много

Прочети още...

Лавандула - особености в агротехниката - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Лавандула - особености в агротехниката.


Лавандулата се отглежда на едно и също място в продължение на 25-30 години. Ето защо

Прочети още...

Видове поливки на земеделските култури - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Видове поливки на земеделските култури.


С напояването се изменят условията за съществуване на растенията и могат да се

Прочети още...

Сеитба на зърнени бобови култури - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Сеитба на зърнени бобови култури.


Подготовка на семената

Семената трябва да са чисти и с висока кълняемост.

Прочети още...