Растениевъдство

Производство на ориз - особености в агротехниката - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Производство на ориз - особености в агротехниката.


Предшественици

Оризът може да се засява след себе си, но при дълго

Прочети още...

От какво зависи качеството на оранта

Растителна защита на земеделските култури.От какво зависи качеството на оранта. Основните фактори, от които зависи качеството на оранта, са следните: техническата

Прочети още...

Особености в агротехниката на казанлъшката роза - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Особености в агротехниката на казанлъшката роза.


Розата се отглежда на едно и също място 20-30 години. През зимния период

Прочети още...

Пролетен ечемик (пивоварен) - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Пролетен ечемик (пивоварен).


Пролетният ечемик се отглежда за нуждите на пивоварната промишленост. От неговото зърно поради

Прочети още...

Захарно цвекло - грижи през вегетацията - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Захарно цвекло - грижи през вегетацията.


Веднага след засяването на захарното цвекло се извършва валиране на посева с членести

Прочети още...