Растениевъдство

От какво зависи качеството на оранта

Растителна защита на земеделските култури.От какво зависи качеството на оранта. Основните фактори, от които зависи качеството на оранта, са следните: техническата

Прочети още...

Особености в агротехниката на казанлъшката роза - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Особености в агротехниката на казанлъшката роза.


Розата се отглежда на едно и също място 20-30 години. През зимния период

Прочети още...

Пролетен ечемик (пивоварен) - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Пролетен ечемик (пивоварен).


Пролетният ечемик се отглежда за нуждите на пивоварната промишленост. От неговото зърно поради

Прочети още...

Захарно цвекло - грижи през вегетацията - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Захарно цвекло - грижи през вегетацията.


Веднага след засяването на захарното цвекло се извършва валиране на посева с членести

Прочети още...

Дъждуване - напояване чрез дъждуване - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Дъждуване - напояване чрез дъждуване.


При дъждуването поливната вода се превръща чрез специални апарати в дребни капки, които

Прочети още...