Растениевъдство

Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури.


Борба срещу почвената кора

Ако след сеитбата се образува почвена

Прочети още...

Зимните зърнени житни култури се развиват най-добре на богати с хранителни вещества почви - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Зимните зърнени житни култури се развиват най-добре на богати с хранителни вещества почви.


Зимните зърнени житни култури се

Прочети още...

Отглеждане на зелен грах - особености в агротехниката - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на зелен грах - особености в агротехниката.


Зеленият грах заема второ място в света по площ. При възможност грахът

Прочети още...

Предсеитбена обработка на почвата за втори култури - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Предсеитбена обработка на почвата за втори култури.


В равнинните райони на нашата страна има благоприятни условия за отглеждане

Прочети още...

Възможности за редуциране на системите за обработка на почвата - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Възможности за редуциране на системите за обработка на почвата.


Като се проследи развитието на системата за обработка на

Прочети още...