Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Листна ръжда по ечемик.


Ечемикът се напада от специализираната форма Puccinia hordei. Съществуват патотипове, които са специализирани по отношение на различните генотипове ечемик. Листната ръжда по ечемика има междинен гостоприемник - Ornithogalum spp. (гарвански лук). Културните растения се заразяват през пролетта от пренасяни по въздушен път ецидиоспори, произхождащи от междинния гостоприемник или от въздушнопреносими уредоспори, идващи от южните райони.

Заразявания от Puccinia hordei могат да бъдат открити и през есента. Този начален въздушнопреносим инокулум е практически повсеместен и неконтролируем. При нашите условия патогенът зимува като мицел и уредоспори в заразените през есента листа. Епидемии от листна ръжда се развиват при вторично инфектиране от уредоспори и точно тази е фенофазата, в която трябва да се води борба. В края на вегетацията вече са формирани телейтоспорите, които водят до увеличаване на заразата върху междинния гостоприемник. Уредоспорите на Puccinia hordei са оранжево-кафяви и са неравномерно разпръснати върху листната повърхност.

Борба с листната ръжда по ечемика

Съществуват редица културно-стопански практики, които могат да намалят развитието и разпростанението на болестта листна ръжда по ечемика. На първо място, трябва да се отглеждат устойчиви сортове, или най-малкото да се избягват силно чувствителните.Необходима е дълбока почвена обработка след прибирането на реколтата, за да се унищожат самосевките, които служат за поддържане на жизнения цикъл на патогена. Препоръчва се пространствена изолация между пролетния и зимуващия ечемик. Зимният ечемик не трябва да се засява много рано. Трябва да се избягва прекомерната употреба на азот, за да се предотврати формирането на твърде буйни и гъсти посеви. Ако е голям рискът от заразяване с ръжда , то е необходимо извършването на пръскане с фунгициди. Едно или две третирания са достатъчни. Праговете на икономическа вредност за Puccinia hordei е 25% нападнати растения след фенофаза на развитие видим първи възел. Друга възможност е да се следват съветите на РСРЗ, базирани на различни прогнозни модели. Устойчивост към листна ръжда проявяват сортовете Кортен и Оглон. В България няма регистрирани препарати за борба с болестта листна ръжда по ечемика.