Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Фъстъците (Arachis hypogaea) са късна пролетна окопна култура

Arachis_hypogaea1

Фъстъците Arachis hypogaea) са чуствителни към заплевеляването, особено в най-ранните фенофази от своето развитие.

При тях, основните плевели са от групите на късните пролетни, коренищните и кореновоиздънковите видове. Плевелите, които са основни конкуренти на фъстъците (Arachis hypogaea) в борбата за усвояването на хранителните вещества от почвата са-бяла куча лобода, видовете шир, сива и зелена кошрява, галинзога, просфорник, лубеничник, видовете свиница, балур от семена и коренища, паламида, поветица и др.

За да провеждаме ефикасна борба с плевелите при фъстъците(Arachis hypogaea), трябва да се направи навременна и висококачествена основна, предсеитбена и качествени вегетационните обработки. Чрез тях почвата се поддържа рохкава и чиста от плевели, което е условие за нормално плодообразуване. Когато се е образувала почвена кора, след сеитбата на фъстъците, преди поникването им и при поникнали плевели се препоръчва брануване с лека брана перпендикулярно на посоката на редовете на дълбочина не по-голяма от 5 см, за да се предпазят кълновете на фъстъците от повреди.

През вегетацията се извършват 2-3 окопавания и задължително еднократно или двукратно загърляне. С тези мероприятия се унищожават поникналите плевели, чрез подрязване, а със загърлянето се затрупват и част от току-що поникналите плевели, като много от тях също загиват.

От голяма важност е навременното извършване на първото окопаване при фъстъците (Arachis hypogaea). То трябва да се направи не по-късно от 7 - 10 дни след поникването им. В този период фъстъците се развиват бавно и са много чувствителни към заплевеляване. Следващите обработки се извършват през около две седмици.

В борбата с плевелите при фъстъците освен агротехническите мероприятия се използват значителен брой ефективни хербициди.

Когато е необходимо може да се използват и системи от хербициди с различен спектър и механизъм на действие. Когато в посева се прогнозира смесено заплевеляване с едногодишни житни и широколистни плевели, преди сеитбата със задължително инкорпориране се внася трифлуралин (Агрифлан 24 ЕК). Ако прогнозата е за смесено заплевеляване с преобладаващо участие на житни плевели, след сеитба преди поникване на фъстъците може да се използва един от следните хербициди: ацетохлор (Гардиан, Трофи, Рилей и др.), метолахлор (Дуал Голд 960 ЕК), алахлор (Ласо 48 ЕК, Ласагрин 48 ЕК, Аланекс 48 ЕК и др), пендиметалин (Стомп 33 ЕК) и пропизахлор (Пропонит 720 ЕК).

След сеитба преди поникване на фъстъците при очакване на запвеляване основно с едногодишни широколистни плевели добър ефект може да се получи от използването на метобромурон (Паторан ВП), пиридат (Лентагран 45 ВП) и оксифлуорфен (Гоал 2 Е).

Срещу всички житни плевели, в т. ч. и балура, през вегетацията на фъстъците (Arachis hypogaea) без оглед на нейната фенофаза се прилага някой от регистрираните в страната хербициди от групата на балурицидите. Срещу широколистните плевели през вегетацията на фъстъците във фаза 2-ри - 4-ти трилистник се прилага листният контактен хербицид бентазон (Базагран 600 СЛ). В случаите, когато фъстъците са заплевелени с високорастящи плевели, които са надраскали значително културата, е възможно да се извърши намазването им с концентриран разтвор на глифозат (Payндъп) със специалните уредби за мазане.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates