Мероприятия в овощната градина. Премахване на по-дребните плодове. Производителите на ябълки и круши по света, които държат на мястото си на пазара, не пропускат да проредят плодовете по клоните на

дръвчетата. На тази практика отдават изключително значение , защото постигат качество без да намаляват количеството. Напомняме, че една от най-полезните операции през лятото е съкращаването на броя на завръзите, особено при ябълката. Да знаете, че в години с богат урожай се изразходват голямо количество хранителни вещества, а често на следващата година дръвчетата не раждат. Моментът на прореждането е веднага след естественото окапване на завръзите, известно още като юнско. Извършва се ръчно и няма нищо сложно. Премахват се преди всичко дребните, деформираните и външно повредени по някаква причина плодчета. При това стремежът е да се запазят по-добре изложените на слънцето плодове и разположените по близо до клона. Много от плодовете на ябълката и крушата се развиват на т. нар. торбести клончета и са плътно прилепнали по две три и повече един до друг. На такива места се запазва най-едрото плодче, а останалите се премахват . В крайна сметка след прореждането на един метър от дължината на клона не бива да има повече от 10-12 плода.

Прeмахвайки по-дребните плодове, вие преразпределяте силата на хранене в полза на останалите.