Мероприятия в овощната градина.Нов сорт ябълки, устойчив на струпясване. Новият сорт ябълки, кръстен на името на композитора Шопен, е резултат от работата в Катедрата по овощарство на Варшавския Аграрен

университет. Създателят на този сорт е професор д-р Емилиян Питър, с чието име са свързани и създаването на устойчивите на струпясване сортове ябълки Witos и Sawa.
Ябълковият сорт Шопен е резултат от кръстоската на сортовете Грени Смит и хибридът с ранно узряване на плодовете - U211. Плодовете му се характеризират с високи качествени показатели. Те са зелени, понякога с лека руменина, със средна големина. Новият сорт има висока устойчивост на една от най-опасните болести -струпясване по ябълката, което идеално се вписва в тенденцията на биологичното производство на плодове и намаляване на химическата защита. В момента текат изследвания за определяне на продължителността на съхранение, има индикации, че плодовете ще бъдат с продължителност на съхранение до пролетта. Ябълките сорт Шопен могат да бъдат консумирани в свежо състояние, а така също да се използват и за преработка. Беритбеният сезон започва през първата половина на октомври.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));