soiaМясто на соята в сеитбообращението.

Когато почвите на които ще се отглежда соя са чисти от плевели тя се развива добре и няма особени изисквания към предшественика. В сеитбообращението най-често тя се редува с пшеницата. Двете култури са добри предшественици една за друга.

Соята може да се отглежда и след други предшественици при следните условия:

 • да не изсушават силно почвата;
 • да я оставят чиста от плевели;
 • да няма опасност от последействие на хербициди, каквито са триазиновите препарати.

  Соята може да се отглежда като монокултура. Тя има добра самопоносимост, но настъпва бързо се увеличаване на болестите, неприятелите и плевелите. Всичко това задължава фермерите да повишат вниманието и грижите към посевите.

  В САЩ соята се редува с царевицата и дава високи добиви. В България са правени опити за лентово отглеждане на соя и царевица, като двете култури всяка година сменят местата си и следват една след друга. При висока агротехника добивите от тези посеви са по-добри, отколкото ако соята се отглежда самостоятелно_или се редува с пшеница. След захарно цвекло и слънчоглед соя не трябва да се отглежда, защото се нападат от едни и същи болести.

  Обработка на почвата.

  Почвата се обработва както при пролетните окопни култури. Соята не реагира на продълбочаване и на дълбоката оран. Тя изисква обработка, с която да се унищожат плевелите, да се заровят остатъците от предшественика и се създадат условия за качествена сеитба. Когато фермерите ще използват гравитационно напояване на соята повърхността на почвата също трябва да е подравнена. Опитите и практиката показват , че на заплевелени почви най-висок ефект има лятната обработка с плуг на дълбочина 20-22 cm. Заменянето на плужната оран с плитки и нулеви обработки води до намаляване на добива с 10-20%. Соята се нуждае от добра аерация, на почвата за активна симбиоза с грудковите бактерии. Плитката обработка или липсата на обработка на безструктурни почви води до силно уплътняване на горния почвен хоризонт. Обработката на почвата с плоскорез също се отразява отрицателно на добива, защото повишава заплевелеността, особено с коренищни плевели. Сменянето на плужната оран с дискуване на стърнището също води до увеличаване плевелите и процента на самосевките.

  През пролетта фермерите трябва да извършват две култивирания с брануване за унищожаване на плевелите, за запазване на влагата и за разрохкване на почвата. Интервалът между двете обработки трябва да бъде такъв, че да не се допусне поникване на плевелите. За да има достатъчно време да се провокира поникване на плевелните семена, след първото култивиране трябва да минат поне 6-8 дни. Често второто култивиране се прави само за заравянето на изкуствения тор и хербицидите и не се търси противоплевелен ефект. Всяка обработка на почвата, където ще се отглежда соя, трябва да се извършва перпендикулярно на предшествуващата. Дълбочината на последното култивиране не трябва да надминава 5-6 cm, т. е. дълбочината на заравянето на семената. Почвата, която ще бъде засята със соя трябва да се култивира 2-3 дни преди сеитбата.

  Допълнителни обработки при соята се налагат в случай на силно заплевеляване късно или много рано напролет, при уплътнено използуване на земята през лятото след прибиране на зимната пшеница или ечемика и др. Обработките трябва да се сведат до минимум, но това не бива да става за сметка на доброто състояние на почвата преди сеитбата на соята.

  Обработка на почвата

  Място на соята в сеитбообращението. Когато почвите на които ще се отглежда соя са чисти от плевели тя се развива добре и няма особени изисквания към предшественика. В сеитбообращението най-често тя се редува с пшеницата. Двете култури са добри предшественици една за друга.

  Соята може да се отглежда и след други предшественици при следните условия:

  - да не изсушават силно почвата;

  - да я оставят чиста от плевели;

  - да няма опасност от последействие на хербициди, каквито са триазиновите препарати.

  Соята може да се отглежда като монокултура. Тя има добра самопоносимост, но настъпва бързо се увеличаване на болестите, неприятелите и плевелите. Всичко това задължава фермерите да повишат вниманието и грижите към посевите.

  В САЩ соята се редува с царевицата и дава високи добиви. В България са правени опити за лентово отглеждане на соя и царевица, като двете култури всяка година сменят местата си и следват една след друга. При висока агротехника добивите от тези посеви са по-добри, отколкото ако соята се отглежда самостоятелно_или се редува с пшеница. След захарно цвекло и слънчоглед соя не трябва да се отглежда, защото се нападат от едни и същи болести.

  Обработка на почвата.

  Почвата се обработва както при пролетните окопни култури. Соята не реагира на продълбочаване и на дълбока оран. Тя изисква обработка, с която да се унищожат плевелите, да се заровят остатъците от предшественика и се създадат условия за качествена сеитба. Когато фермерите ще използват гравитационно напояване на соята повърхността на почвата също трябва да е подравнена. Опитите и практиката показват, че на заплевелени почви най-висок ефект има лятната обработка с плуг на дълбочина 20-22 cm. Заменянето на плужната оран с плитки и нулеви обработки води до намаляване на добива с 10-20%. Соята се нуждае от добра аерация, на почвата за активна симбиоза с грудковите бактерии. Плитката обработка или липсата на обработка на безструктурни почви води до силно уплътняване на горния почвен хоризонт. Обработката на почвата с плоскорез също се отразява отрицателно на добива, защото повишава заплевелеността, особено с коренищни плевели. Сменянето на плужната оран с дискуване на стърнището също води до увеличаване плевелите и процента на самосевките.

  През пролетта фермерите трябва да извършват две култивирания с брануване за унищожаване на плевелите, за запазване на влагата и за разрохкване на почвата. Интервалът между двете обработки трябва да бъде такъв, че да не се допусне поникване на плевелите. За да има достатъчно време да се провокира поникване на плевелните семена, след първото култивиране трябва да минат поне 6-8 дни. Често второто култивиране се прави само за заравянето на изкуствения тор и хербицидите и не се търси противоплевелен ефект. Всяка обработка на почвата, където ще се отглежда соя, трябва да се извършва перпендикулярно на предшествуващата. Дълбочината на последното култивиране не трябва да надминава 5-6 cm, т. е. дълбочината на заравянето на семената. Почвата, която ще бъде засята със соя трябва да се култивира 2-3 дни преди сеитбата.

  Допълнителни обработки при соята се налагат в случай на силно заплевеляване късно или много рано напролет, при уплътнено използуване на земята през лятото след прибиране на зимната пшеница или ечемика и др. Обработките трябва да се сведат до минимум, но това не бива да става за сметка на доброто състояние на почвата преди сеитбата на соята.