Лечебните, ароматните и вкусовите култури синтезират специфични органични вещества , предимно с вторичен произход, като етерични масла, алкалоиди, гликозиди, сапонини, танини, слузести вещества, амиди, амини, ферменти, витамини др. Тези вещества са биологично активни и се използват широко в парфюмерийно-козметичната, химико-фармацевтнчната и хранително-вкусовата промишленост за производството на парфюми, лекарства и подправки.

Ароматните вещества се възприемат, чрез обонянието и оказват физиологично и психофизиологично въздействие върху човека, а лечебните, които имат силно изразени бактерицидни и физиологични свойства, убиват патогенните причинители, влизат във взаимодействие с организма и регулират функциите на системите му.

Вкусовите вещества с растителен произход (подправките), активният компонент на които са предимно етеричните масла, се възприемат чрез вкусовия апарат. Те тонизират храносмилателния тракт, увеличават апетита, улесняват храносмилането и усвояването на хранителните вещества. В миналото биологично активните вещества като суровина за парфюмерийно-козметичната и химико-фармацевтичната промишленост са били предимно от растителен произход. Днес се използуват и синтетични заместители. През последните години потреблението и производството се връщат отново към натуралните, защото действуват ефективно, разграждат се бързо след употреба, нямат остатъчно действие и са безвредни за човека. Днес около половината от суровините за посочените отрасли на промишлеността са растителни. Ето защо растящото потребление на парфюми, лекарства и подправки обуславя бързото развитие на посочените отрасли и нарастващото значение на растителната суровинна база.

Лечебните, ароматните и вкусовите растения се срещат във всички растителни формации - дървесна, ливадна, степна и др., и са разпространени във всички климатични зони. Най-голяма е концентрацията им в тропичния климатичен пояс, който обхваща Западна, Централна и Южна Африка, Индия, островите на Индийския океан и Австралия. Растенията от този климатичен пояс обикновено са многогодишни, вечнозелени, топлолюбиви, влаголюбиви или сухоустойчиви.

На второ място по богатство с лечебни, ароматни и вкусови растения е субтропичният климатичен пояс, в който влиза Средиземноморската климатична зона със страните от Югоизточна Европа, Близкия изток, Северна Африка и Средна Азия. Растенията от този климатичен пояс обикновено са листопадни. Те са чувствителни към тепературата през зимния период. Имат повишени изисквания към топлината и подчертана устойчивост към засушаванията през летния период.