Технологии за отглеждане на зеленчуци. Обеззаразяване на почва.

 

Може да се използва гореща вода, както и<hr id=

 

Обеззаразяването на почвата може да се направи по няколко начина: термичен - с гореща пара и химичен - с подходящи препарати.

Термично обеззаразяване се извършва по няколко начина: пропарване на почвата с пара до 85 градуса с цел повишаване на температурата на почвата до тази стойност; пропарване на почвата за 30-40 минути при 100 градуса, при което се унищожава всичко в нея; заливане на почвата в парника/оранжерията с гореща вода с цел загряването й до 50 градуса, след което съоръжението се затваря за 3-4 дни или се покрива с найлон.

Химическо обеззаразяване се прави с хлорна вар, формалин и някои други препарати.

С хлорна вар - 100-200 грама на кв. м , която се внася преди обработка на почвата, а след това се прекопава;

С формалин - приготвя се разтвор едно към петдесет и всеки квадратен метър се залива с 8-10 литра, след което се покрива с полиетилен за 24-48 часа.

Преди използването на формалина, почвата трябва да бъде добре овлажнена. Така обеззаразената почва се използва след 25 дни, като през този период се прекопава няколко пъти;

С превикур 607СЛ - 0.15% с 5 литра вода на квадратен метър;

С проплант 722СЛ - 0.15% с 5 литра вода на квадратен метър;

С топсин М 70ВП - 2-4 грама на квадратен метър.

След използването на препаратите, прекопайте мястото на дълбочината на проникване на корените, така че кореновата система да се развива в третирана среда.

ВЪЗМОЖНОСТИ

Обеззаразяването на почвата може да направите на място в парника или в оранжерията.

Друг вариант е да извадите и обработите почвата навън и след това да я върнете обратно.

Внимание: Използването на препаратите трябва да стане 4-6 дни преди засяване на растенията.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер