Резитба на овощните дървета се извършва основно през периода след преминаването на големите зимни студове до набъбването и дори до началото на разпукването на пъпките. В районите, където зимата е по-мека резитбата на овощните дървета може да започне още от есента след падането на листата и да продължи до началото на разпукването на пъпките през пролетта. Много ранното, както и много късното извършване на резитбата има известно неблагоприятно влияние.

Резитба на клончетата

Чрез съкращаването на продължителя на скелетните клони и разклонения се цели следното:

 • при нужда да се получи скелетно разклонение близо до отреза;
 • да се получи равновесие в развитието на скелетните клони, като продължителите на силните клони се съкращават по-силно;
 • да се даде подходяща посока на растеж на новия продължител, като се съкращава над пъпка или предивременно клонче с добро положение за израстване на бъдещ продължител.

Освен това съкращаването на продължителите служи за получаването на по-силни нови такива, по-голямо разклоняване близо до отреза , както и на по-дебели клони, но се забавя уголемяването им.

Със съкращаването на обрастващите клончета обикновено се цели:

 • при семковите да се получат плодни клончета от по-ниско разположените листни пъпки;
 • при костилковите да се намали прекомерният брой на цветните пъпки и да се получи по-силен и по-ниско разположен заместник на плодното клонче;
 • при всички видове овощни дървета да се подбудят към прерастване по-ниско разположените пъпки на клончето и да се потисне прекомерното удължаване на обрастващите клонки.

Препоръчва се на клончетата да се действа при нужда главно чрез наклоняване и превиване, като се ограничава до минимум броят на тези, които се подлагат на съкращаване.

Излишните и пречещите клончета се премахват напълно, за да не сгъстяват короната.

Резитба на скелетните клони и разклонения и на обрастващите клонки

При тези случаи се реже на по-стара от една година дървесина, докато при резитбата на клончетата се реже само едногодишна дървесина.

В повечето случаи и особено при встъпилите в плододаване овощни дървета съкращаването се извършва главно на по-стара от една година дървесина.

Резитбата на по-стара от една година дървесина се извършва при прореждането на короната, при подмладяването, при съкращаването на скелетната дървесина над подходящо разклонение или клонка, при съкращаването на обрастващите клонки над някое от разклоненията им, при премахване на счупени или засъхнали клони и др. С тази резитба се постигат прореждане и подобряване на короната, засилване на растежа и регулиране на плододаването.

Резитба на стъблото

В питомниците се извършва редовно резитба на стъблото при премахване частта от подложката над присадената пъпка, за да се развива присадникът. Също редовно при формиране на короната на младите овощни дръвчета стъблото се съкращава на височина, на която се желае от пъпките под отреза да се развият първите скелетни клони.

В редки случаи се практикува много силна резитба на стъблото на овощни дървета в насажденията. За да е успешна, тя се практикува само при млади овощни дървета в следните случаи:

 • когато е имало извънредно силни студове и някои дървета са измръзнали, като е останала здрава долната част на стъблото, понеже е била покрита със сняг;
 • когато зайци са изгризали широка част от кората или при друга голяма повреда (резитбата и в двата случая обикновено трябва да бъде следвана от присаждане на калем и добро замазване с овощарски мехлем);
 • когато от някоя спяща пъпка на стъблото е израснал лакомец - тогава при дървета с напълно засъхнала или повредена корона стъблото се реже над лакомеца, като той се използва за създаване на нова корона.

Резитба на стъблото се извършва в едни случаи и при присаждане (или преприсаждане) на калем на млади овощни дървета.

Резитба на корените

Резитба на корените се извършва непосредствено преди засаждането на овощните дръвчета. В момента на засаждането всички корени трябва да имат пресни рани, затова непосредствено преди засаждането се извършва резитба на корените, при която:

 • наранените по дължината си корени се режат до здраво;
 • на останалите запазени здрави по цялата си дължина корени се опресняват направените по краищата рани при ваденето на дръвчетата. Опресняването на раните се състои в изрязване до жива част на наранените и засъхнали краища на корените.

Както всяка резитба, и тази трябва да бъде извършена с остър инструмент, за да се получат гладки отрези, които по-лесно зарастват.

Някои овощари режат късо дебели и здрави корени. Други извършват резитбата на корените много преди засаждането на дръвчетата, което води да засъхването на отрезите. Едното и другото са грешни практики. На дръвчетата трябва да бъдат най-грижливо запазени повече и по-дълги корени, на които да се направят гладки отрези непосредствено преди засаждането. Тогава раните зарастват бързо и прихващането е леко. Само свежите, калусирали вече рани не се опресняват.

Опресняване на рани

За да калусират и зараснат по-скоро, направените по-рано и засъхнали рани се опресняват, като се изрязва до здрава тъкан, особено в зоната на камбия, откъдето ще започне калусообразуването.

Превиване и наклоняване (навеждане) на обрастващата дървесина

Превиване и наклоняване се извършва на силната обрастваща дървесина с цел да бъде потисната в растежа и да се ускори образуването на плодни органи.

При младите овощни дървета често излишните силни клончета, вместо да се премахнат, се превиват и се използват като временна обрастваща дървесина, която с листата си служи за надебеляване и засилване на овощното дърво. Така използваната временна обрастваща дървесина се премахва по-късно, преди да е станала много дебела.