В България само може да се мечтае занапояване на бадема. Въпреки този факт трябва дя се знае, че той реагира положително на напояване. В Калифорния - водещ район в света по производство на бадемови ядки, напояването е един от основните елементи на отглеждането на бадеми. Напояването на бадема променя букета от вкусовите му качества , но този факт се компенсира с по-високият добив въпреки малките качествени промени във вкуса. Трябва да се отбележи, че е създадено погрешно мнение за много високата сухоустойчивост на бадема.
Всъщност, масовото окапване на листата при тежки летни засушавания е биологично приспособление за „самосъхранение”, но то има отрицателно влияние върху обема и качеството на плододобива през следващата вегетация. Бадемът се числи към групата сухоустойчиви растения. Благодарение на мощната, дълбока и широко разпространена (в радиус 5-6 пъти по-голям от проекцията на короната) коренова система - бадемът „успява” да намери влага в по-дълбоките хоризонти на почвата. Затова в Тунис и Мароко е възприето необичайно разредено засаждане на бадемовите дървета - 1 до 3 на декар. Така се избягва много силната конкуренция за оскъдните водни запаси в подчертано сухите терени.
Като основен начин за пестене на водните запаси се използва редовната почвена обработка. Чрез нея се унищожават плевелите. Когато борбата с плевелите се води с хербициди трябва да се знае, че ядките на бадема акумулират остатъчни вредни вещества, вкл. твърде неприятната миризма на някои хербициди.