Полезна информация за лозята.Кои леторасти да се използват при резитба.

Кои леторасти да се използват при резитба

Стремете се при резитбата да използвате чепове, плодни пръчки и стрелки на едногодишни пръчки, които имат най-родовити пъпки.

Според много лозари при лозата са родовити само пъпките по едногодишните пръчки, излезли от миналогодишен чеп или двегодишна дървесина. Специалистите обаче напомнят, че пъпките на лакомците при винените сортове имат нормална родовитост

и могат да се използват спокойно. По-слаба е тяхната родовитост само при някои десертни сортове, като Болгар.

Ето защо, макар че при резитбата се дава предпочитание на едногодишните пръчки от двегодишна дървесина, лакомците също може да бъдат използвани от вас за чепове, а при необходимост - и за плодни пръчки, когато други няма.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер