Полезна информация за лозята.Едноетажен кордон на асма....

Едноетажен кордон на асма...

Нашата читателка Надежда Иванова от село Овчеполци, Пазарджишко ни пита как да направи едноетажен кордон на асмата си в двора и какви плодни пръчки да остави.

Също се интересува на каква височина е добре да пусне асмата и дали може да я оформи и по по-нестандартен начин, защото става дума за вилата й.

ОТГОВОР:

В зависимост от изискванията ви и конструкцията, която ще изградите, асмата може да е висока 2-2,5 метра, но гледайте да не бъде по-малко, защото просто ще ви пречи.

Ако ще я оформяте в двора си на вилата, то имате доста голям избор да я оформите като тунел, да я пуснете над беседка или да измайсторите нещо трето и различно по ваш вкус.

По принцип обаче асмовидният едноетажен кордон обикновено е висок 2-2,5 метра и има кордон с дължина 1,5 м, който достига до съседната лоза, ако има такава.

Върху кордона се оставят смесени плодни звена - да е на разстояние през една педя - те да са от чепове, чепове с плодни пръчки или чепове със стрелки.

Ако лозите ви са повече, те трябва да бъдат през 1,5 м една от друга

При асмата може да се пусне и разклонен кордон - имайте предвид, че той е подходящ обаче за много силни лози, на които се разчита за повече плод.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер