Полезна информация за лозята.За леко вкиснато вино - сода и правете ракия.

За леко вкиснато вино - сода и правете ракия

ВЪПРОС:

Кирчо Киров от Меричлери се интересува какво може да направи, за да подобри вкуса на виното, което според него е леко вкиснато.

ОТГОВОР:

Ако виното е вкиснато, както преценявате сам, ако усещате и мирис на оцет - тогава знайте, че усилията ви ще бъдат безмислени и изходът е в изваряване в ракия.

Преди изваряването оцетната киселина трябва да се неутрализира иначе ще получите и кисела ракия.

Неутрализирането става с натриев бикарбонат (сода за хляб).

РЕЦЕПТАТА:

В зависимост от степента на вкисване са ви нужни едно или две пакетчета сода по 100 грама за 100 л вкиснато вино.

Содата се внася при пълнене на казана.

Преди поставяне на капака се бърка силно с дървена летва. При изваряването се спазват необходимите изисквания.

Отделяте първака -1-2% от общия обем, своевременно отделяте ракията от патоките.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер