Полезна информация за лозята.Засаждане в ямки - най-разпространено.

Засаждане в ямки - най-разпространено

Засаждането на лозата може да се извърши по няколко начина: в ямки, със садило, с хидробур, чрез отваряне на бразди, с посадъчна машина при по-големи площи.

Засаждането в ямки е най-разпространеният начин у нас, особено за лозарите в малкия двор или на вилата. При този начин освен това прихващането на лозите е много добро

Изкопаването на ямките се извършва по следния начин: изкопават се на отбелязаното с маркир място с лопата на дълбочина 40 см. и ширина 25-30 см.

В основата й е добре да се внесе 1-2 кг добре угнил оборски тор, предварително размесен с рохкава почва, ако го имате.

Лозичката се поставя в ямката така, че корените да легнат добре върху предварително подготвеното дъно.

До средата на ямката се засипва с почва, която се притъпква старателно, след което в ямката се изливат 5-6 л вода.

След попиването се дозасипва с почва до горния край на ямката и отново се притъпква добре. До самата лоза се забива маркир, той ви показва къде се намира чепът на засадената лоза.

Важно е при поставяне на лозата в ямката мястото на спойката да се намира на нивото на почвата

Над засадената лоза се прави купчина от рохкава почва - при пролетното засаждане се покрива чепчето с почвен слой от 5-6 см., а при есенното засаждане - с 25-30 см.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер