Полезна информация за лозята.Някои растения пропадат. Засадените

млади лозички изискват пълно опазване от мана.Това е задължително условие, защото те са много чувствителни на нея.Не се изненадвайте, че част от лозите може да пропаднат, а друга част да останат слаби и по този начин да са уязвими през следващите години на неблагоприятни зимни условия - не всички израстват годни.

Борбата срещу маната започва още с появата на младите леторасти над купчините и продължава до средата на септември. Извежда се както при другите лозя с котактно-системни препарати.

Отговаряме на Валя Спасова

В началото на септември основата на лозите се открива - това се прави за добро узряване. Но още в края на същия месец или най-късно в началото на октомври купчините отново трябва да се направят.

Чак през есента в младото лозенце се извършва обработка на 20-22 см. Почвеният пласт се обръща към редовете.

След това лозите се загребват добре с образуване на по-големи купчини, за да посрещнат зимните условия.

 


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер