Технологии за отглеждане на зеленчуци.Високите лехи са все по-популярни.

 

Високите лехи са все по-популярни

 

Високите лехи се използват от любителите в цялата Западна Европа, тъй като освен че са практични, могат да бъдат много красиви.

Стените им може да се изработят от различен материал - дърво, камъни, плочи и други. Дължината, както и височината им се определя от жалението на градинаря. Те могат да се еднакви или различни.Препоръчително е височината да варира от 30 до 70-80 см. Лехите могат да се изградят из цялата градина, дори върху тревната площ.

Когато са по-високи, трябва да се запълнят догоре. Най-отдолу се поставят материали, които да са като дренаж - натрошени тухли, дребни камъчета, пясък. След това се запълва с различни органични материали като слама, царевични кочани, други растителни отпадъци, полуизгнил тор. Най-отгоре се поставя почва, както и компост, торф, торопочвена смес.

Нормално е постепенно почвата да се сляга, затова трябва се допълва с подходяща почва.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник:Български фермер