Райска ябълкаПолезна информация за земеделските култури.Райска ябълка за градината.
Райската ябълка произхожда от Китай и е наречена още източна или японска хурма.

Тя е растение на субтропичния климат и е най-студоустойчивия вид сред овощните видове от тази климатична зона. У нас е разпространена по Черноморското крайбрежие, в Стара Загора, Пловдив, Хасково, Шумен и др. Названието райска ябълка е популярно само у нас, латинското и име Diospiros означава храна на боговете.
Плодовете на райската ябълка са големи и са оцветени от жълто до оранжево-червено. Те са с богато съдържание на захари, витамини, включително витамин Е, пектин, каротин и минерални соли. Този състав им придава високи хранителни, диетични и лечебни свойство. Използуват се за консумация в прясно състояние, за сушене или преработка в сладка, желета, сиропи, напитки и др.
Райската ябълка има три разновидности - обикновена, виргинска и кавказка хурма, които се различават по едрината на плода и формата на короната. Кавказката и виргинската служат най-вече като подложки. При подложка Кавказка хурма, тя може да се отглежда на по-леки почви, а при подложка Виргинска райска ябълка на по-тежки, глинести почви.

Издържа до минус 20 градуса

Райската ябълка предпочита добре осветени и защитени от вятър места с плодородна почва. Тя има ясно изразен продължителен период на зимен покой и издържа отрицателни температури до минус 20?С.
Подходяща за вида е свободно растящата корона с 3-5 скелетни клона. Височината на стъблото на райската ябълка може да е до 1 м, но това зависи от силата на растеж на сорта. Видът не изисква специална резитба, освен за отстраняване на сухи, наведени или повредени клони.
Препоръчително е редовно внасяне на оборски тор на 2-3 години, а минерални торове се внасят рано напролет и през юли. Неколкократното поливане през лятото подобрява вкусовите качества на плодовете.
Някой сортове на райската ябълка са разделно полови и изискват чуждо опрашване, а други са двуполови (хермафродитни). Подължителността на цъфтежа обикновено е 10-11 дни, но понякога продължава до 16 дни. Плодът е едър, овален, сочен и хрупкав при узряване, като най-често е без семена.
Сортовете Хачия, Костата и др. са богати на танин и стават годни за консумация след лагеруване. Сортовете Чинебули, Фуйю са без танин и се консумират без лагеруване. У нас са разпространени сортовете Костата, Хиакуме, Тамопан едър, Чинебули, Фуйю, и др.

Размножава се само чрез облагородяване
Присажда се на спяща пъпка или на калем

Райската ябълка се размножава чрез присаждане. Най-използваният начин е на спяща пъпка. За подложка се използват семеначета от кавказката хурма (райска ябълка). Семената й никнат лесно и не се нуждаят от стратифициране (експозиция във влажен пясък при ниски положителни температури). Могат да се засеят късно през зимата в предварително подготвени лехички или рано напролет. Семена може сами да си съберете от дивите дървета край Бачковския мванастир. Пъпка или калем за присаждане се вземат само от плододаващо облагородено дърво.
Най-благоприятния период за присаждане на райската ябълка е сухо и топло време през август. Калемите, от които ще се взема пъпка трябва да са свежи, отрязани в деня на присаждането. Ако се наложи престояване, то не трябва да е повече от един ден, като  не се препоръчва натапянето им във вода, а само завиване с влажна хартия. Още при отрязване на калемите, от тях се премахват всички листа, като се оставят само листните дръжки.
След започване растежа на присадените пъпки напролет, подложката се изрязва без да се оставя чепче.
Добри резултати се получават и при присаждане на калем - на кози крак или на седло рано напролет. Поради богатото съдържание на танин, присаждането трябва да става бързо, без отделяне на дървесина и стегнати превръзки.

Дърветата започват да раждат сравнително късно
За сметка на това плододават до 60 години

Засаждането на прихванатите облагородени дръвчета обикновенно се прави през ноември и декември в предварително подготвени посадъчни дупки. На дъното се поставя оборски тор - около кофа и половина и 0,5 кг суперфосфат, които се размесват добре с почвата. Обогатеният с торове почвен слой се поставя на дъното на дупката. Върху него се поставя един пласт почва, върху който се разполагат корените. Засаденото дръвче задължително се полива.
Присадените дървета започват да плододават на 3-4-а година, а в пълно плододаване райската ябълка встъпва на 10-12-а година. Дърветата плододават до 50-60 годишна възраст.
Плодовете издържат въздействие на краткотрайни слани и дори е препоръчително да се берат след 1-2 осланявания. При отглежданите в нашата страна сортове се налага лагеруване на плодовете за придобиване на консумативна зрялот. Най-подходящите условия за съхранение по време на лагеруването са температура от 0 до 1°С и относителна влажност на въздуха не по-малко от 85-90%. При тези показатели райската ябълка в зависимост от сорта може да се съхранява до 2-3 месеца. При по-високи температури процеса на доузряване се ускорява, но продължителността на съхранението намалява, защото плодовете стават податливи на загниване. Узряването на лагеруващите плодове продължава около месец - от октомври до ноември.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури: