Отглеждане на разсад. Разсад главесто зеле.

 

За ранно полско производство с пролетно засаждане

 

разсадът се отглежда в полутопли парници. Семената се засяват в края на януари –

началото на февруари по 4 5 г. на м².  За да се получи разсад  за 1 дка, сеят се 50 – 60 г. семена. В някой райони се практикува по-ранна сеитба – още в началото на януари. Разсадът се пикира 1 – 2 пъти на разстояние 5х5 и 8х8 см. Така се получава по ранен добив. Разсадът се отглежда при температура 15 – 18ºС. Поддържа се умерена влага.

За ранно полско производство с есенно засаждане

рзсадът се отглежда на открити лехи без пикировка. Семената се засяват в началото на септември.

За средно ранно и късно полско производство

разсадът се отглежда на открити лехи. Средно ранното зеле се сее през април до средата на май , а късното -през втората половина на май до 10 – 15 юни. Разсадът за 1 дка се произвежда от 40г семена. В разсадните лехи се поддържа умерена влага.