Отглеждане на разсад.Разсад патладжан.

За ранно полско производство

Падладжанът се засява в края на януари до 10 февруари, в топъл парник, с 5 6 г. семена на кв.м. Разсадът за 1 дка се произвежда от 25ж -30 г. семена. Разсадът се пикира, когато е на 2 същински листа , в полутопъл парник на разстояние 10х10 см. По-добре е да се пикира в саксийки.

За средно ранно полско производство

семената се сеят през март в полутопъл парник по 4 г. на 1 кв.м. Разсадът е гъст не се пикира. Отглежда се при дневна температура от 20 25ºС , и нощна 17 18ºС. Въздушната влага не бива да е по-вече от 50-60%.