Отглеждане на земеделски култури.Сортове домати | Характеристики на домата.

 


Доматите се отглеждат заради плодовете, които имат високи вкусови, хранителни и диетични качества.

От доматите могат да се постигнат следните

добиви

от ранно полско производство до края на юли – 3,5 – 5 тона от декар; от средно ранно полско производство 4 – 5 тона; от късно полско – 2 -2,5 тона от декар; от ранно производство в полиетиленови оранжерии – от 6 до 8 тона от декар;

Биологични и ботанически особе ности

Температура

Доматите са топлолюбиви и загиват при понижение на температурата малко под 0°С. Най-благоприятна температура за поникване е 18-20°С, а за растеж и развитие на растенията 22-25°С. При температура над 32-35°С цветовете окапват, a плодовете остават жълтсникави. Доматите са светлолюбиви. Засенчването причинява изнежване на растенията и окапване на цветовете.

Влага

За доброто развитие на доматите почвената влага трябва да бъде умерена — 70-80 % от пределната полска влагоемност (ППВ). Относитллната въздушна влага не трябва да е повече от 50-60% пpи почвено засушаване цветовете окапват, а високата въздушна влага създава условия за развитие на някои болести.

Почва

Доматите са взискателни към почвата. Подходящи за тях са дълбоките влагоемни и отцедливи плодородни глинесто-песъчливи или -песъчливо-глинести почви. Ранните домати растат добре на по-леки и по-топли лочви. На песъчливите почви се получават добри резултати, когато се торят с оборски тор.

Кореновата система

на доматите е силна, но при отглеждане чрез разсад по-голямата част от кореновите разклонения са на дълбочина до 40 см.

Стъблото

е високо ог 40 см до 2 м. При нискостъблените завършва със съцветие и поради това има ограничен растеж, а при високостъблените расте непрекъснато и става високо.

Цветовете

са жълти, самоопрашващи се са събрани на няколко в съцветия (китки). При нискостъбленитe сортове първото съцветие се образува след 6-ия – 8-ия лист, а следващите са през 1-2 листа. При високостъблените сортове Първото съцветие се появява след 7-12 лист, а следващите са през 3 листа.

домат

Плодовете

имат различна форма, размер и цвят, но се предпочитат сортове с гладки и червени плодове.

Сортове с маса на плодовете до 60 г са дребноплодни, а над 100г са едроплодни.

Семената

са дребни 1000 семена тежат около 4 г, белезникави, покеити със сребрист власинки. Запазват къзняемостта 4-5 години.

Сортове

Ранни сортове домати

ПРЕКОС F1 (Tm, V, F2); Парис F1 (Tm, V , F2); Дорина F1 (Tm); Бонус F1 (Tm, V, F2); Балкан F1 (Tm, V);

Средно ранни сортове

РИЛА F1 (Tm, V, F, N); КАЛИНА F1 (Tm, V, F, N) (САЛАТ F1); КОМ F1 (Tm, V, F, N); РЕЯНА F1 (Tm, V, F); РОЗАЛИНА РОСА F1 (Tm, V, F2); РУЕН F1 (Tm, V, F); ЕЛИНА F1 (Tm, V, F,); ОДИСЕЙ F1 (Tm, V, F, Frl);