Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето зеленчуци?Идва времето на сланите.

 

Сланата е понижаване на температурата на въздуха и на повърхността на почвата до и под 0°С. Въздухът близо до земната повърхност остава студен, докато

по-високите въздушни слоеве остават по-топли. Сланите могат да нанесат значителни загуби за селското стопанство като повредждат частично растенията или напълно ги унищожават

Опасност за растенията представлява не толкова самата слана, а по-скоро предизвикващото я понижение на температурата. Особеностите на релефа влияят до голяма степен върху интензивността на сланите. Връхните части на склоновете са най-малко рискови за слани, докато в долините и котловините има най-много слани. По-откритите пространства - равнини, плата и други са с относително малък риск за проява на слани. За борба срещу сланите могат да се използват различни практики и средства, някои от които са известни от далечното минало. Обдимяването е най-старият известен метод и най-често се използва в зеленчукопроизводството за предпазване на разсада и скоро разсадени растения, а в овощарството — за предпазване на цъфналите цветове и младите завързи. При него се постига забавяне на изстиването на земната повърхност, чрез намаляване на излъчената от нея топлина (радиация). Използват се специално приготвени димки, но подобен ефект има и при запалването на влажни бали от стара слама. Обдимяването трябва да започне през нощта и продължава до сутринта (7–8 часа), когато опасността вече е преминала. Друг стар начин за предпазване на растенията от слани е директното затопляне на въздуха. За целта се използват специални горелки, но този метод също е намерил широко разпространение, тъй като е прекалено скъп. Дъждуването е друго ефикасно мероприятие, но и то се прилага все по-рядко, тъй като е скъпо. С цел да се увеличи топлопроводността и да се усили притокът на топлина в по-дълбоките почвени слоеве може да се приложи и предварително поливане на почвата.