Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Как се прави листен торф?

Опадалите листа се събират по стария изпитан метод с гребло и с ръце. Събраната листна маса се поставя в специална конструкция от четири дъски с размери

1мХ1м. Ако няма такава конструкция или места, където да се разбъркат листата, те могат да се поставят в голям и плътен найлонов чувал. Той се напълва догоре, леко се засуква, но не се завързва плътно.

Основното изискване към този торф е листата да бъдат задължително влажни, дори мокри, затова конструкцията се държи открита, за да може да се навлажнява от дъждовете, а при чувалите се залива с вода без страх от преовлажняване. Към листата може да се прибавят и остатъци от зелена трева – те ще ускорят процеса.

За приготвянето на листен торф могат да използват всякакъв вид листа с изключение на ореховите.Трябва да се знае обаче, че листата от различните видове се разлагат за различно време. Листата на повечето листопадни дървета се разлагат за около година, а тези на иглолистните за около две-три години. За да се ускори процеса на гниене добре е те предварително да се надребняват.