Засаждане на лозички

Най-доброто място за засаждане на невкоренени лозови пръчки е при стените на къщите или селскостопанските сгради от слънчевата страна (юг, юго-запад, юго-изток,

запад). Само трябва да се следи водата стичаща се от улуците да не попада по растенията, а също да не се допуска и застояване на вода.

Мястото за засаждане на лозовите пръчки се избира и подготвя през есента. За една пръчка се изкопава яма с дълбочина 50 см, за няколко се изкопава траншея, в която растенията се разполагат на разстояние 1 м. На дъното на ямата или траншеята се прави дренаж от керамзит, начупени тухли (керемиди) или други материали на 25-30 см. Върху него се посипват плодородна почва (рН – неутрална), състояща се от градинска почва, пясък, торф и прегорял оборски тор в равни части. Към всичко това се добавят и смесват и две лъжици суперфосфат или комплексен тор и няколко лопати дървесна пепел.

В ямата се поставя лозовата пръчка, засипва се хубаво. Уплътнява се около нея и се полива обилно с вода. След като попие водата около растението се прави насип висок 15-20 см от суха почва.