Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Плодните пъпки са чувствителни на студ

Замръзването на плодните пъпки през зимата е обичайно явление. Повече страдат от измръзване цветните пъпки на костилковите дървета. В сурова

зима подобни измръзвания са от 10 до 100% . Ако цветните пъпки са пострадали незначително, то напролет те се разпукват бавно /постепенно/. При измръзване външния бутон като че е здрав, но после изсъхва.Това се явява основна причина за намаляване на добивите при костилковите.При крушите и ябълките плодните пъпки не измръзват, но загиват носещите ги клончета.