Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Студоустойчивост при овощните дървета

  • През периода на дълбок покой студоустойчивостта на отделните овощни видове също е различна. Ябълката е най-устойчивият вид през периода на

дълбок покой в сравнение с другите овощни видове от умерения климатичен пояс. Плодните пъпки на разпространените у нас сортове понасят температура до минус 30-32 градуса С. С намаляваща устойчивост при семковите са крушата (минус 25 градуса С), дюлята (минус 23-25 градуса С) и мушмулата (минус 20-23 градуса С).

  • От костилковите видове най-устойчиви на ниски температури през периода на дълбок покой е домашната слива - минус 28 градуса С. По-чувствителни са сортовете на джанката (минус 23-24 градуса С). През дълбокия покой черешата понася температури до минус 24-25 градуса С, а вишнята - до минус 28-30 градуса С. Прасковата измръзва при минус 20 градуса С, а когато пъпките набъбнат, повреди се наблюдават и при минус 10-15 градуса С. През дълбокия покой цветните пъпки на кайсията понасят ниски температури до минус 25-28 градуса С, но поради късия принудителен покой този вид е много чувствителен на късни повратни студове.