Отглеждане на ягоди

Ягодите са едни от първите пресни плодове през пролетта, които с привлекателния си външен вид, приятен вкус и аромат се търсят неограничено за консумация в прясно състояние.

Особено ценни са ягодите за малките деца, боледували от хепатит, анемия и белодробни заболявания, а също и за здравите хора от всички възрасти. Ягодите са диетична храна при болести на черния дроб, бъбреците и др. Съдържат около 7-10% лесно усвоими захари, много органични киселини, витамини, минерални соли и др.

Освен като полска култура може да се отглеждат ягоди и в култивационни съоръжения, в които плодовете узряват още в края на зимата.

Ягодата е тревисто, вечнозелено растение с плитко разположена коренова система - до 35-40 см. Стъблото е многогодишно, силно разклонено, като всяка година се образуват нови разклонения, по върховете на които към края на септември започва диференцирането на плодните пъпки. В основата на новите стъблени разклонения израстват корени, които постепенно заместват изсъхващите първични корени. За нормалното развитие на новите корени е необходимо при обработката растенията леко да се загьрлят в основата. Ягодата образува и силно удължени пълзящи стъбла (ластуни), които служат като органи за размножаване. През известно разстояние по дължината на ластуните се образуват възли, от които се формират вкоренените розетки - фактически представляващи органите за размножаване на ягодата. Трябва да се има предвид, че ластуните изтощават майчините растения, затова редовно се премахват още при появата им, ако няма да се ползват за размножаване или за уплътняване на насаждението в реда.

Листата на ягодата израстват интензивно през два периода - април-май и август-септември. Животът им продължава около 70-80 дни, като само най-късните есенни листа презимуват до началото на следващата пролет. Отмиращите листа непрекъснато се заменят с нови и по такъв начин ягодата остава вечнозелено растение.

Цветовете на ягодата са събрани в съцветия с обща дръжка, които не цъфтят едновременно. Ето защо и плодовете зреят в продължение на 20-25 и повече дни. Най-едри и най-качествени са плодовете от първите беритби. Съществуват ягодови сортове, които плододават 2 пъти през годината, каквито са Редгаунтлет, Аврора, Сан Ривал и Монт Еверест.

Изисквания към климата и почвата за производство на ягоди

Ягодата е слабо студоустойчиво растение. При безснежни зими измръзвания на ягодите настъпват при температури под -15, -16°С, а цветовете през пролетта измръзват при -1,5°С. Ягодата е силно влаголюбива култура и без поливки може да се отглежда само в полупланинските и в планинските райони, където годишните валежи са над 700 мм. Особено чувствителна е през периода на наедряване и зреене на плодовете. По отношение на светлината не е много взискателна, поради което може да се отглеждат ягоди и като подкултура в овощните градини, а също и като оранжерийна култура. Към почвените условия също не е много взискателна, ако почвата е добре обработена, чиста от плевели и добре наторена преди засаждането.

Технология на отглеждане на ягоди

За създаване на ягодово насаждение трябва да се използва добре развит и здрав посадъчен материал, произведен в специални маточни насаждения. По изключение разсад ягоди може да се получи и от производствени насаждения, но при условие, че са създадени от здрав материал и не са по-възрастни от 2 години. Това се налага, защото ягодата се напада от много вирусни болести.

Засаждане на ягоди

Може да се ягодата засажда от края на август до средата на октомври и през пролетта - април-май. В първия случай ягодата се засажда, като използва разсад, получен през същия период, а във втория - съхраняван в хладилник от предишната година. Разстоянията на засаждане на ягодите са 18-20 см в реда и 70-80 см в междуредията. Още през първата вегетация образуваните ластуни се насочват по посока на реда, за да се получи непрекъсната лента. Ягодите се засаждат малко по-дълбоко, като се внимава да не се подгънат корените, по обикновения начин или в отворите на предварително перфорирано и разстлано черно полиетиленово фолио. При тази технология на отглеждане на ягоди отпада необходимостта от окопаване и от застилане със слама, почвата се нагрява по-добре, запазва се влагата, потискат се плевелите и развитието на растенията започва по-рано. За частните стопанства интерес представлява отглеждането на ягодата в полиетиленови тунели и оранжерии.

Грижите за ягодите

Грижите за ягодовите насаждения се изразяват в неколкократни окопаване на ягодите - рано напролет, преди цъфтежа, преди застилането със слама, след беритбата и през есента. Редовното поливане на ягодите при засушаване допринася за увеличаване на добивите до 2-3 пъти. С торенето на ягодата не трябва да се прекалява. Ако почвата е добре наторена преди засаждането на ягодите, не е необходимо да се тори допълнително. Когато растенията се отглеждат без полиетиленово фолио, към края на масовия цъфтеж почвата се застила със слама, сено, талаш или със сухи листа за предпазване на плодовете от замърсяване и от изгниване.

Ягодата е многогодишно растение и може да живее 8-10 и повече години. След 3-тата - 4-тата година обаче добивите и качеството на плодовете рязко намаляват поради нападенията от вирусни болести и застаряване.