Болестите и неприятелите са индикатор за неправилноторене или небалансирано сеитбообръщение. Не трябва да се забравя, че хората отглеждатзеленчуци от незапомнени времена без при това да са използували химически вещества. В миналото са били известни само отвари от различни растения, сяра и от началото на този век - мед. Същевременно тези вещества са били използвани само в краен случай - при появата на проблем в райони, които са сравнително ограничени географски, а не систематично както се използуват химическите препарати в съвременното зеленчукопроизводство.

Другото обстоятелство, което е помагало на нашите прадеди е стимулирането на развитието на полезните насекоми и дивеч - т.е. запазване на естествения ландшафт чрез съхраняването на естествените плетове, синори, дървета, купчини от камъни, клони, в които живеят полезните насекоми иживотни.

Най-важните елементи към тази група са:

  1. Естествените плетове - те задържат вятъра, пазят сянка на растенията, в тях гнездят многоптици и се развиват насекоми.
  2. Синори - в тях също се развиват различни полезни насекоми - калинки, паяци и др.
  3. Купчини от листа и клонки, които са жилища на таралежи.
  4. Каменни купчини и огради. Там живеят гущери, чиято любима храна е морковената муха.

Други елементи за стимулиране на растителната устойчивост:

  1. Избор на устойчиви сортове, като например срещу вертицилното увяхване при доматите
  2. Избор на местните сортове, които са се приспособили към условията на района и към характерните болести и неприятели в него.
  3. Обработка на почвата за стимулиране на микробиологичната и активност.
  4. Внимателно напояване - основен принцип на напояването е - през пролетта и есента да се напоява през сутрешните часове, а през вятото - вечер. По-добре да се напоява веднъж седмично с голямо количество вода, отколкото всеки ден - с по-малки количества.
  5. Правилни между - и вътрешноредови разстояния. Важна е и точната дълбочина на засяване. Обикновено хората засяват по-дълбоко, отколкото е необходимо. Основен принцип е дълбочината на засяване да не надхвърля 1,5 пъти диаметъра или дължината на семето.
  6. Отглеждане на различни култури. Колкото повече растения има в градината, толкова е по-малка вероятността от появата на болести и неприятели. Растителните асоциации са добро средство за борба с болестите и неприятелите.

Естествената растителна защита. Ако чрез прилагането на всички гореизброени мрежи все още съществува опасност от болести и неприятели, то може да се прибегне до естествените препарати, разрешени в екологичното градинарство.