Семена и посадъчен материал.Преценка на разсада преди засаждането.


Най-напред се преглежда кореновата система на извадените за засаждане растения. Кореновата система трябва да бъде добре развита и равномерно разположена по заровената част, когато корените са по горната част на стъблото, това е доказателство, че разсадът е пикиран късно или е подсипван след прихващането.

След кореновата система се преценява дължината и дебелината на стъблото. Разсадът на зелевите култури и на салатите в повечето случаи има късо стъбло, но при прерастване и то се удължава. При доматите, краставиците, пипера и др. стъблата могат силно да прераснат, т.е. да са тънки и с рядко разположени листа. Понякога се наблюдават стъбла с неравномерна дебелина. Това е ясен израз на различните условия, при които е протекъл растежът. При нормални условия се образуват по-къси междувъзлия, а при висока влажност, температура и малко слънчева енергия те са дълги.

Характерен признак за качеството на разсада е дължината на междувъзлията. Качественият разсад има еднакви междувъзлия по-цялата дължина, еднаква дебелина на стъблото и тъмнозелен цвят на растенията.

Срещат се два типични случая на разсад с незадоволително качество - с гъсто разположени листа в основата на растенията и с рядко разположени към върха и обратно. В първия случай това се дължи на ниска температура и влажност през началния период и на прекомерно висока температура и влажност през по-късните периоди на отглеждане. Във втория случай незадоволителното качество се дължи на противоположни условия - в началото е било топло и влажно, а по-късно - студено и сухо.

За условията на растежа се съди по-образуваните репродуктивни органи. Например когато са отгледани при ниска температура, доматите залагат съцветията с малък брой цветни части и образуват дребни цветове.

Много ясен показател за условията на растежа е оцветяването на растенията. Той не бива да се абсолютизира, защото тъмнозеленият цвят на растенията може да се дължи на висока температура в почвата или на нападение на кореновата система от нематоди. Основната проверка на изскубнати растения ще подпомогне извършването на правилна оценка.

Тъмнозелените засъхнали краища на листата на растенията, отглеждани в култивационни съоръжения, са признак на задушаване. Най-често в парниците с биотопливо задушаването се дължи на високата концентрация на метан и въглероден двуокис. Засъхването на краищата на листата може да бъде причинено от силен студен вятър, който поврежда листата, особено когато незакаленият разсад се проветрява неправилно.

Петната от препарати или болести се познават по това, че се намират на различни места по листата.

Когато е измръзнал, разсадът се познава по това, че листата на пострадалите растения са прошарени с бели петна. Подобни признаци се наблюдават и когато разсадът е подхранван с минералентор, който е останал по влажните листа. Ниските, но не летални температури при продължително въздействие са причина за образуване на силно надебелено стъбло при пипера и патладжана, ефект , подобен на този от хербициди. Хербицидният ефект се определя от концентрацията, с която се въздейства, но при слаби концентрации се наблюдава надебеляваме на определени части от младото растение. Много силните концентрации довеждат до развитие на игловидни листа. Тези прояви се явяват твърде скоро след третирането.

Въпросът за качеството на разсада трябва да се разглежда и във връзка с начина на засаждане. Когато се засажда с разсадо-садачни машини, винаги по-висока оценка се дава на по-ниските и дебели растения. Това е особено важно, тъй като при дълъг и нежен разсад процентът на счупените растения по време на засаждането е много голям. В подобни случаи се създават допълнителни затруднения, понеже се презасаждат ръчно нови растения на мястото на счупените.

По-висока оненка се дава и на разсада, чиято коренова система е по-добре развита и върху нея има повече почва.

Такъв разсад по-лесно понася следразсадъчния шок, а плодо-даването започва по-рано и е по-голямо.