Sesamum_indicum_agroconsultantСусамът(Sesamum indicum) се отглежда предимно засемена, в които се съдържат 48-63% мазнини, 16-22% белтъчини и до 18% разтворими въглехидрати.

Сусамът(Sesamum indicum)  има кратък вегетационен период, прибира се рано и може да се отглежда като втора култура. У нас са разпространени следните сортове сусам:

  • „Садово 1”, които имат белисемена с бледожълт цвят;
  • „Садово 2" с белисемена с кремаво - жълт цвят.

Двата сорта сусам(Sesamum indicum)  узряват за 90 дни и не са податливи на бактериоза.  Добивите, които се получават от тях, са 100-120 кг. от декар.

Сусамът у нас се сее най-късно и не е претенциозен към предшественика.

Предшественици са  зимните житни култури. Трябва да се съблюдава  5-6 годишно сеитбообращение, защото различните сортове сусам се нападат от много болести и неприятели.

Веднага след прибиране на житния предшественик се прави оран на дълбочина 20-25 см. През есента площите се култивират или плитко се преорават на 10-15 см. Напролет се правят 2-3 култивирания с брануване. При засяване на различните сортове като втора култура, площите се дискуват.

Торенето се отразява добре на различните сортове сусам(Sesamum indicum) .

Той поема хранителните вещества почти през целия вегетационен период. Фосфорните и калиевите торове се влагат преди дълбоката оран, а азотните - с предсеитбената обработка на почвата.

При поливни условия нормите заторене са завишават с 40% и се внасят на два пъти - с предсеитбената обработка и като подхранване през вегетацията преди първата поливка.

Непосредствено преди сеитбата семената на различните сортове се третират:

  • по сух начин с Витавакс, Кинолат НХ, Фализан  в доза 200 г. за 100 кгсемена;
  • или се потапят в 0,2%   ф о р м а л и нов разтвор за 4 часа или в 0.5%  разтвор на син камък.

Сеитбата на сусама(Sesamum indicum)  се извършва в края на май и началото на юни.

Като втора култура в зависимост от предшественика се сее до края на юни , началото на юли. Междуредовото разстояние е 50-60 см. Сеитбената норма е :

  • 0.6 кг/дка за първа култура;
  • 1.2 кг/дка за втора култура.

Дълбочината на сеитбата на различните сортове сусам е 2-3 см, като след нея площите се валират. В началото сусамът(Sesamum indicum)  се развива бавно и затова се правят 3-4 между редови обработки на почвата, които се преустановяват по време на цъфтежа.

През периода на цъфтежа и плододаването, посевът от сусам(Sesamum indicum)  не трябва да се засушава.

Най-значимата  болест при сусама е бактериозата, но сортовете „Садово 1" и „Садово 2"  не са податливи към нея. По-опасни неприятели са телени червеи, сиви червеи, памукова листна въшка, памукова нощенка и скакалци.

Прибирането на сусама(Sesamum indicum)  настъпва, когато първите няколко кутийки станат зеленикаво кафяви и семената им са придобили определения за сорта цвят. Растенията се окосяват ръчно или механизирано. След това се изсушават и овършават.