Domati_004Доматите, отглеждани в полиетиленовите оранжерии имат кратък вегетационен период.

Доматите, отглеждани в оранжерията образуват голяма растителна маса и дават висок добив от единица площ. Така доматите извличат от почвата с добива си големи количества хранителни вещества. Когато доматите се отглеждат при неблагоприятни условия (къс ден, по-голям брой облачни дни, голяма температурна амплитуда на почвата и въздуха , различна влажност през денонощието), то трябва да се знае, че тези условия оказват влияние върху минералното хранене на доматите в полиетиленовите оранжерии.

За да получим високи добиви от оранжерийни домати, то трябва да се направи навременен агрохимичен анализ на почвата:

  • преди основното торене;
  • при подготовката на оранжерията;
  • и един-два анализа през време на вегетацията на растенията.

След, като получим и разгледаме резултатите от анализите се прави и определянето на торовите норми. За да се получат 1000 кг добив от домати ще бъдат необходими: 3,0-3,8 кг азот; 1,0-1,2 кг фосфор (Р2О5) и 3,3-3,5 кг калий (К2О).

Важно е да се знае, че само част от внесените хранителни елементи с минералните торове се използва от растенията.

Ефективността от използването им зависи от редица фактори като:

  • от запасеността на почвата със съответния хранителен елемент;
  • от почвената реакция (рН);
  • от физикохимичните свойства на почвата;
  • от концентрация на соли в почвения разтвор и други.

Важно е да се знае, че растенията усвояват около:

  • 50% от внесения азот с минералните торове;
  • 20-25% от фосфора;
  • 55-60% от внесения калий.