Мероприятия в овощната градина. Есента причият тор е подходящ за овошките. Птичият тор съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. Птичият тор има и

много по-бързо действие.

Трябва да се знае, че азотът на птичия тор се губи много бързо, поради което торът трябва да се съхранява примесен с дървени стърготини, с градинска почва (25-50% от тора) или с праховиден супер фосфат (5-6% от тора).

С богатото си съдържание добре угнилият птичи тор е подходящ за торене на всички видове растения – зеленчуци, лозя и овошки. Есента , преди основната обработка на почвата той е подходящ за торене на дръвчетата.

В пристъблените кръгове може да се внесе по 1,5-2 кофи добре угнил птичи тор на дръвчета до 5-6 години и по 2-4 кофи на дръвчета над 7 години.