Мероприятия в овощната градина. Есента причияттор е подходящ за овошките. Птичияттор съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборскитор. Птичияттор има и

много по-бързо действие.

Трябва да се знае , че азотът на птичиятор се губи много бързо, поради което торът трябва да се съхранява примесен с дървени стърготини, с градинска почва (25-50% от тора) или с праховиден супер фосфат (5-6% от тора).

С богатото си съдържание добре угнилият птичитор е подходящ заторене на всички видове растения –зеленчуци, лозя и овошки. Есента, преди основната обработка на почвата той е подходящ заторене на дръвчетата.

В пристъблените кръгове може да се внесе по 1,5-2 кофи добре угнил птичитор на дръвчета до 5-6 години и по 2-4 кофи на дръвчета над 7 години.