Mероприятия в овощната градина. Калият и фосфорът при лозите се внасят наесен.  Фосфорните , калиевите и органичните торове увеличават продуктивността на лозята и асмите.

  •  Фосфорът е жизнено необходим за

лозата. Той ускорява узряването на гроздето и пръчките и повишава устойчивостта на студ на лозовите растения. При недостига му гроздовете са по-малко на брой и с по-малки размери

  •  От калият зависи натрупването на повече захари в гроздето, но при едностранчиво калиевоторене лозите имат среден прираст и по-дребни зърна. При калиев недостиг листата на лозите стават по-тъмни и чупливи, а захарността на гроздовия сок се понижава.
  • Лозовите растения обичат органично торене, защото почвата става по-богата на хумус. Органичните торове бавно се минерализират и лозата си черпи от тях основните хранителни елементи за по-дълъг период от време.