Мероприятия в овощната градина. Карбамидът е не самотор. В насажденията, в които през годината е имало силно нападение от струпясване по ябълките и крушите е необходимо непосредствено след прибиране на плодовете да

се извърши третиране с 5% воден разтвор от карбамид , като се осигури много добро напръскване на листната маса, клоните, клонките и летораслите.

Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши след листопада, като се използва 7% разтвор от карбамид, като се гледа много добре да се напръска опадалата листна маса. Карбмидът освен че унищожава заразата от струпясване едновременно служи и за подхранване на почвената повърхност. След това би било добре да се извърши оран, за да се зарови листната маса.

            След пръскането задължително много добре се измиват пръскачките, защото карбамидът разяжда всички железни части на пръскачката.