Мероприятия в овощната градина. Карбамидът е не само тор. В насажденията, в които през годината е имало силно нападение от струпясване по ябълките и крушите е необходимо непосредствено след прибиране на плодовете да

се извърши третиране с 5% воден разтвор от карбамид, като се осигури много добро напръскване на листната маса, клоните, клонките и летораслите.

Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши след листопада, като се използва 7% разтвор от карбамид, като се гледа много добре да се напръска опадалата листна маса. Карбмидът освен че унищожава заразата от струпясване едновременно служи и за подхранване на почвената повърхност. След това би било добре да се извърши оран , , за да се зарови листната маса.

            След пръскането задължително много добре се измиват пръскачките, защото карбамидът разяжда всички железни части на пръскачката.