Мероприятия в лозята.Препоръки за торене на лозата. Още преди засаждането е добре да се регулира хранителният режим на лозовите насаждения. Препоръчва се запасяващо торене за

период от 7 - 8 години.

При създаване на лозово насаждение преди риголването се внасят 50 - 60 кг суперфосфат и 45 - 50 кг калиев хлорид или калиев сулфат. След риголването се заорават 4 - 5 тона оборски тор на дълбочина 20 - 30 см. С това се постига равномерното им разпределение в почвата и оттам изхранване на младите растения през първите години от развитието им.

Достигнатото чрез началното запасяващо торене оптимално ниво на

фосфора , калия и магнезия през годините на плододаването се поддържа

посредством редовно, ежегодно торене. Оптимизирането на поддържащото торене при плододаващи лозови насаждения трябва да става на базата на растителна диагностика, съчетавана с почвена. Счита се, че растенията са достатьчно снабдени с калий, когато 100 г почва съдържа 40 -50 мг обменен калий и 15 -20 мг магнезий.