Торене в зеленчуковата градина.Недостиг на фосфор и калий при зеленчуците. Недостатъчното

фосфорно хранене също забавя растежа и развитието на зеленчуковите култури.Растенията остават слаби и имат по-нежен строеж.Много слабо е развитието на кореновата система.Листата избледняват и придобиват тъмнозелен, синьозелен или морав цвят. Периферията им се засуква и се покрива с виолетови, кафяви или червеникави петна. Листните дръжки се удължават.

При недостиг на калий листата губят своя блясък и между жилките (нервите) им се образуват хлоротични участъци. По-късно предимно по периферията им се явяват кафяви петна, които постепенно нарастват. В резултат на неравномерния растеж листата се завиват успоредно на главната жилка към горната или към долната повърхност , стават кафяви и окапват. При доматите плодът узрява неравномерно. Наред с червения цвят по зрелия плод се срещат разлети зеленожълти петна. Много зле се отразява липсата на калий и при картофите, зелето и краставиците.