Мероприятия в зеленчуковата градина.Необходимост от варуване.

Необходимостта от

понижаване на киселинността на почвата възниква в резултат на:

  • използване на торове, водещи до повишаване на почвената киселинност;
  • дишането на почвата, по време на което корените и микроорганизмите образуват киселини;
  • образуването на киселини в резултат на минерализацията и хумофикацията на органичните вещества;
  • хидролиза на минералите в почвата;

За разлика от другите минерални торове калциевите торове служат не само за храна на растенията, но и най-вече за съхраняване и подобряване на плодородието на почвите. Положителната реакция на растенията, като повишаване на добива след внасяне на калций е резултат от многочислени процеси (физически, химични и биологични фактори).

От варуване на вкислени почви се нуждаят култури като пролетен и зимен ечемик, зимна и пролетна рапица, захарно цвекло, царевица, люцерна, червена детелина, картофи и др.

Ако необходимото торене с калций не е проведено, растенията реагират на вкислените почви проявявайки повече или по-малко изразени симптоми на увреждания (забавяне на растежа на отделни растения в началото на малки участъци) и като резултат понижаване на добива.