Полезна информация за земеделските култури.Наторете почвата.

 

Наторете почвата 

Подхранете овощните дръвчета

възможно по-рано. Нормите на торене се определят според възрастта на растенията, особеностите на отделните видове и подложките и др.

При младите дръвчета при оптимално предпосадъчно торене през първите 3-4 години след засаждането те не се нуждаят от подхранване.

Тези, които не са торени, се подхранват с 25 до 35 г амониева селитра на кв. м (физическо вещество). С такава норма се подхранват и основно торените растения след четвъртата година.

Може да се внесе и 20-25 г троен суперфосфат и 20 г калиева тор на кв. м.

Торовете се разхвърлят около стъблата на овощните дървета.

Плододаващи дръвчета се торят с около 12-20 кг азот , 8-12 кг фосфор и 8-10 кг калий на декар. През 2-3 години на декар е добре да се внася и по 3-5 тона оборски тор.

След като разпръснете торовете, обработете почвата, за да заровите. Прави се плитко окопаване, за да не наранят младите коренчета, които са най-плитко разположени.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер