Всичко за правилното хранене на растенията.

Дървесната пепел - ценен тор

Дървесната пепел не е само достъпен за много градинари тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор, а също така е много ценен продукт. Да, именно ценен тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор! Как може по друг начин да се нарече тор, който

съдържа 31 елемента от Менделеевата таблица? И всички те се намират в достъпна за растенията форма. Фосфорът от дървесната пепел се усвоява по-добре от растенията отколкото от суперфосфата. Дървесната пепел не само обогатява почвата с хранителни вещества, но също така намалява и нейната киселинност. Освен това създава по-благоприятни условия за развитие на полезната микрофлора и води до повишаване на добивите. За разлика от варта тя не се свързва с желязото в почвата, а то е необходимо на растенията за образуването на хлорофил.
За да може пепелта да донесе повече ползи на растенията е необходимо да се внесе правилно. При песъчливи почви тя се внася преся през пролетта с прекопаването , при глинести почви се внася през есента. Внася се на не по-малко от 8-10 сантиметра дълбочина в почвата, тъй като, ако се поръси върху повърхността, допринася за образуването на коричка, която е вредна за растенията и микроорганизмите в почвата.
За повишаване на ефективността на пепелта тя не се използва в чист вид, а заедно с торф или хумус (1 част пепел се смесва с 2-4 части влажен торф или хумус). Ако решите да смесвате пепелта с тор или птичи тор, това ще доведе до загуба на азот, а той е един от най-важните елементи необходими за растенията.