Торене на земеделските култури.Как да торим слънчогледа?.


Слънчогледът е много взискателен към хранителните вещества в почвата. Нужно е да се направи анализ на почвата за да се определи торовата норма за декар.

За да получим 100 кг. семена слънчогледът извлича 4.1 кг. азот, 3 кг. фосфор и 7 кг. калий от декар. Нормите за торене се формират на базата на типа на почвата и нейната запасеност. В повечето случаи се тори в границите на 7-9 кг. активен азот, 8-10 кг. активен фосфор и 10-15 кг. активен калий. Необходимо е фосфорните и калиевите торове да се внасят преди основната оран за да се получи по-равномерното им разпределение в почвата. Най-правилно е необходимото количество азот да се внесе на два пъти половината с оранта и втората част преди последното предсеитбено култивиране. Когато искаме да внесем течен карбамид, ние правим това през пролетта, като го внасяме заедно с почвения хербицид, чрез инкорпориране в почвата.

Необходимо е да се знае, че слънчогледът не трябва да се тори с много високи дози азот, тъй като това води до:

буен растеж на растенията; до нападение от повече болести; до намаляване на съдържанието на масло в семките; до натрупване на нитрати в почвата; до вкисляване на почвата , което предизвиква хлороза по младите растения. Фосфорът засилва развитието на корените, увеличава броя на цветчетата в питата, повишава натрупването на масло в семената. Калият допринася за увеличаване на добива на семена и до повишаване на масленото им съдържание особено, когато слънчогледа се отглежда на карбонатни черноземи, на ливадни или на сиви горски почви.

Слънчогледът не трябва да изпитва недостиг на микроелементи

Слънчогледовите растения е необходимо да съдържат в младите си листа не по-малко от:

55 мг. бор на килограм суха маса; 70 мг. желязо на килограм суха маса; 15 мг. мед на килограм суха маса; 50 мг. манган на килограм суха маса; 30 мг. цинк на килограм суха маса. Норми на торене на слънчоглед при неполивни условия в кг/дка активно вещество:

Елемент

Степен на запасеност

Съдържание
в мг. на 1000 гр. почва

НОРМА
кг. а.в./дка

Фосфор слаба до 5 мг. 10-12 средна 5-12 мг. 8-10 много добра над 12 мг. 6 Калий слаба до 13 мг. 12 средна 13-16 мг. много добра 16-20 мг. 8 отлична над 20 мг. Азот слаба 40 мг. 12-14 средна 40-60 мг. 10-12 много добра 60-80 мг. 8-10 отлична над 80 мг. 6-8