Торене на земеделските култури.Калцифилни растения.


Калцият регулира реакцията (рН) на почвата. Почвите, богати с калций, в повечето случаи са с алкална реакция и имат рН, по-голямо или равно на 7,5. Бедните на калций почви имат кисела реакция и рН 6,5-4. Почви, които са по-кисели или по-алкални от посочените, само в изключителни случаи може да се използват за отглеждане на културни растения.

Химичният състав на дадена почва лесно и бързо може да се определи в изградените за целта лаборатории. И все пак, ако човек иска на място да определи реакцията на почвата , може да се приложи т. нар. оцетна проба. В чиста чиния се поставя бучка от почвата (колкото лешник). След това с капкомер върху нея се капва обикновен винен оцет. Ако в почвата има калций, наблюдава се силно шуптене. В зависимост от силата на шуптенето се съди за количеството на калция в почвата.

Поносимостта на растенията към калция е различна. Това тяхно свойство варира в зависимост от мястото, където се отглеждат. Повечето от растенията се развиват добре върху слабо алкални почви, докато върху почви със силно алкална реакция обикновено загиват.

Измежду културните растения типични калцифилни растения са розата, лавандулата, смокинята, бадемът и някои от лозовите подложки.

Един от методите за борба с почвената киселинност е варуването. За практиката евтино и удобно се оказва най-вече внасянето на отпадъчен смлян варовик и сатурачна вар, но може да се използва и доломит на прах или варова селитра. Преди да се пристъпи към варуване, специалисти от местната лаборатория трябва да направят почвен анализ и въз основа на него да определят количеството на необходимия варовик.