Торене на земеделските култури.Торене на китайско зеле.


През есента, на площите, предназначени за ранно полско производство на китайско зеле, с дълбоката оран се внасят фосфорни и калиеви торове. За средно запасени почви с неутрална почвена реакция се препоръчва да се внесат около 3-4 кг фосфор на декар в активно вещество и 15-16 кг калий на декар. Трябва да се знае, че wсички зелеви култури са калиеволюби растения. От фосфорните торове е добре да се използва двоен суперфосфат, а от калиевите - калиев сулфат. Когато има възможност, през вегетацията се прави шербетуване с размит във водата оборски тор.

При засаждането се внасят 7-8 кг азот на декар, а по-късно - две седмици след прихващането, се прави подхранване с 2-3 кг азот/дка в активно вещество. Подобно на всички листни зеленчуци и китайското зеле натрупва в продукцията си нитрати. За това трябва да се внимава с азотното торене и особено с подхранването по време на вегетацията. При посочените по-горе норми на торене на китайското зеле, при анализите не са открити нитрати над допустимите концентрации.

Опити с торене на китайско зеле са показали, че при внасяне на амониев сулфат се получават по-едри растения, но торенето с амониев нитрат се отразява по-добре на качеството. Получените растения са с по-високо съдържание на витамин "С". При торене с карбамид се получава продукция с много по-ниски добиви и качество , в сравнение с торенето с амониева селитра. Като се има предвид кратката вегетация и бърз растеж на растенията, изобщо не се препоръчва използването на бавно действащи азотни торове.