Торене на земеделските култури.Мулчиране на почвата.


През последните години на много места по света се наблюдава тенденция към затопляне на климата. Това означава, че трябва да има стремеж към запазване на водния запас на почвата и подобряване на водопоглъщателната й способност.

Мулчирането на почвата e създаването на изкуствена покривка (мулч) на повърхността на почвата. Покриването се извършва с растителни или с различни синтетични материали.

Мулчирането намалява изпаряването на почвената влага, предотвратява поникването на плевелите и потиска развитието на пониците им, чрез което изпълнява и растителнозащитна функция, тъй като някои плевели не са само конкуренти на културните растения при храненето, но и преносители на болести и неприятели. Освен това мулчирането повишава хумусното съдържание на почвата и намалява колебанието на денонощната температура - през лятото предпазва почвата от прегряване , а през зимата от силно измръзване.

Подходящи материали за мулчиране са окосената трева, сламата, влакнестият торф, оборския тор, свежият компост, пясъкът, дървесните стърготини и др.

Мулчът се разстила върху оплевената и прясно обработена почва, като дебелината на покриващия слой трябва да е 6-8 см. При засушаване почвата предварително се полива. След слягане и разлагане на растителния материал той може да се зарови в почвата, чрез което се обогатява хумусното й съдържание.

В много страни с успех използват за мулчиране борова кора - отпадъчен материал от дървопреработващата промишленост.

Както вече беше споменато, почвата може да се покрие и със синтетични материали. Такива са черното или зеленото полиетиленово фолио. Те се използват главно при ягодите и при някои зеленчукови култури.

Мулчиране на почвата може да се приложи и в междуредията на зеленчуковия разсад, в лехите с ягоди, около стволовете на овощните дървета, в цветните лехи и др.