Торене на земеделските култури.Мулчиране на почвата.


През последните години на много места по света се наблюдава тенденция към затопляне на климата. Това означава , , че трябва да има стремеж към запазване на водния запас на почвата и подобряване на водопоглъщателната й способност.

Мулчирането на почвата e създаването на изкуствена покривка (мулч) на повърхността на почвата. Покриването се извършва с растителни или с различни синтетични материали.

Мулчирането намалява изпаряването на почвената влага, предотвратява поникването на плевелите и потиска развитието на пониците им, чрез което изпълнява и растителнозащитна функция, тъй като някои плевели не са само конкуренти на културните растения при храненето, но и преносители на болести и неприятели. Освен това мулчирането повишава хумусното съдържание на почвата и намалява колебанието на денонощната температура - през лятото предпазва почвата от прегряване, а през зимата от силно измръзване.

Подходящи материали за мулчиране са окосената трева, сламата, влакнестият торф, оборския тор, свежият компост, пясъкът, дървесните стърготини и др.

Мулчът се разстила върху оплевената и прясно обработена почва, като дебелината на покриващия слой трябва да е 6-8 см. При засушаване почвата предварително се полива. След слягане и разлагане на растителния материал той може да се зарови в почвата, чрез което се обогатява хумусното й съдържание.

В много страни с успех използват за мулчиране борова кора - отпадъчен материал от дървопреработващата промишленост.

Както вече беше споменато, почвата може да се покрие и със синтетични материали. Такива са черното или зеленото полиетиленово фолио. Те се използват главно при ягодите и при някои зеленчукови култури.

Мулчиране на почвата може да се приложи и в междуредията на зеленчуковия разсад, в лехите с ягоди, около стволовете на овощните дървета, в цветните лехи и др.