Торене на земеделските култури.Функционални нарушения при недостиг на макро- и микроелементи.


Азот

Недостатъкът на азот води до потискане на растежа. Тъй като азотът се реутилизира, признаците на недостиг се проявяват най-напред върху старите листа. Новите листа, независимо че получават реутилизиран азот, са по-дребни и по-ксероморфни. При по-силен дефицит старите листа пожълтяват и загиват. Това води по формиране на по-малък фотосинтетичен потенциал и в крайна сметка - по-ниска продуктивност. Недостатъкът на азот нарушава енергийния обмен. Поради намалената фотосинтеза, намалява използването на светлинната енергия. Намалява и използването на енергията от дишането, защото са нарушени процесите на окислителното фосфорилиране. Дефицитът на азот нарушава и водния обмен, защото силно намалява водозадържащата сила на тъканите.

Фосфор

Фосфорът участва в нуклеиновите киселини, фосфолипидите, фосфорните естери и нуклеотиди, вземащи участие в енергетичния обмен (АТФ, НАД , ФАД и др.). При недостатък на фосфор се нарушава енергетичния обмен на клетките. Листата имат лилав оттенък, бавно расте кореновата система, отмират кореновите власинки. Фосфорът се реутилизира и поради това най-напред симптомите се появяват върху старите листа. Понякога лилавия цвят по листата на някои култури (например зеле) не е свързан с недостиг на фосфор, а с ефекти на вредители (личинки на зелева муха).

Сяра

Недостатъкът на сяра затруднява синтезата на белтъците и понижава скоростта на фотосинтезата. Външно се проявява като пожълтявания на старите листа, които понякога са почти с бял оттенък. Признаците приличат на азотен дефицит, но се проявяват по младите листа, а не по старите (азот), защото сярата не се реутилизира.

Калий

При дефицит на калий се нарушава формирането на камбия, нарушава се растежа на клетките. Растенията образуват къси междувъзлия с розетъчни форми. Калият е най-силно реутилизиращият се елемент, поради което признаците му се проявяват върху старите листа. Проявяват се най-напред като жълти ивици по старите части на листата. С развитие на дефицитът се появяват кафяви петна по краищата на листата.

Калций

Калцият почти не се реутилизира. Това е свързано с факта, че голяма част от неговия фонд в клетката се отлага във вакуолата в неразтворима форма - като соли на органични киселини. Те трудно се мобилизират и поради това практически калциевите йони не се използват вторично. Поради това от калциев недостиг страдат младите листа, младите корени и развиващите се плодове. В делящите се клетки не се формират клетъчни стени и се получават многоядрени клетки. Пектиновите вещества в кореновите клетки набъбват и се наблюдава ослизняване, а впоследствие загниване. Наблюдават се кафяви петна и загнивания по плодовете.

Магнезий

Недостигът на магнезий се проявява върху старите листа под формата на хлороза и некроза. В този случай в хлоропластите граните се слепят, нарушава се ламелната система, матриксът просветлява. По-точно хлорозата се проявява като жълти ивици между жилките, които при някои култури като памук, грозде и др. преминават в по-късните етапи в червеникаво оцветяване.

Желязо

Желязото не се реутилизира, поради което дефицитът му се проявява върху младите листа. Външно признаците приличат на азотен дефицит, но в случая са засегнати младите листа. Железният дефицит се проявява най-вече върху алкални и карбонатни почви. Особено чувствителни са фъстъците, прасковите и др.

Мед

Недостигът на мед води до задържане на растежа и цъфтежа. При овощните видове недостигът на мед води до суховършие.

Манган

Признаците на недостиг са жилкова хлороза. Чувствителните към недостиг на манган са житните, кореноплодните и картофите.

Цинк

Недостигът на цинк се проявява върху младите листа, тъй като той слабо се реутилизира. При силен недостиг на цинк могат да се получат почти бели листа. Много чувствителни към дефицит на цинк са овощните дървета. Най-характерния признак е появата на дребни листа, слабия растеж на леторастите и др.

Молибден

Недостигът на молибден инхибира растежа. Както всички микроелементи, той не се реутилизира и поради това дефицитът му се проявява върху младите листа и вегетационния връх. Признаците не са специфични - налице са пожълтявания, а в някои случаи и загиване на вегетационния връх. Особено чувствителни към дефицит на молибден са бобовите култури и зеленчуковите култури.

Бор

Борът постъпва като анион на борната киселина. Той е един от най-важните микроелементи за двусемеделни растения. При дефицит на бор се нарушава синтеза и превръщанията на захарите и се нарушава фенолната обмяна. Външно, дефицитът води до формиране на репродуктивните органи, наблюдава се загиване на меристемните тъкани и деградация на проводящата система. Най-характерният признак е загиването на вегетационния връх.