Мероприятия в цветната градина. Циниите не изискват особени

грижи, но ако вие искате да имате в своятаградина пищни и обилно цъфтящи растения, е необходимо периодично да отделяте внимание на цветята. Грижите за циниите се състоят в редовно поливане, разрохкване на почвата и мулчиране.

Поливане на циниите

Цинията се отнася към растенията, които не понасят преовланена почва. От това нейната коренова система може да започне да гние и преждевременно растенията да загинат. За тезицветя по-добра е да има недостиг на лага, отколкото излишък. Поливането трябва да бъде редовно и умерено. Важно е да се знае, че поливането на циниите трябва да става в корените, като се стараете водата да не попада по цветовете. При попадане на влага вътре в съцветията те могат да загният.

Разрохкване и мулчиране на почвата

Периодично почву.ата около растенията трябва да се разрохква, като в същото време се премахват и плевелите. Разрохкването трябва да става съвсем внимателно, за да не повредите стъблата на растенията. Обикновено този процес се прави след поливка , за да се премахне почвената кора и тя да стане по-лека. За намаляване количествата на окопаване и да се намалят плевелите, почвата около растенията може да се мулчира. Препоръчително е за тази цел да се използва сух торф.

Подхранване на циниите

За активен растеж и пищен цъфтеж циниите трябва да се подхранват през целия период на растеж. Първото подхранване трябва да се направи още по време на отглеждането на разсада, ако вие правите това самостоятелно. В този период е необходимо да се използват комбинирани минерални торове, в които трябва да има ниско съдържание на азот.

По-късно циниите се подхранват още два пъти в продължение на цялата вегетация. Първото внасяне на торове трябва да стане 3-4 седмици след засаждането в градината. За целта може да се използва разтвор от оборскитор или комплексни минерални торове. Второто подхравнане се прави по време на формиране бутоните на цветовете.

Прищипване и резитба

Цинията се нуждае от пензиране (прищипване), ако искате да получите красиви разклонени растения. Някой започват да прищипват растенията още в стадий отглеждане на разсад след появата на пети лист. Но това може да се направи и след засаждане на растенията на постоянно място. Но ако отглеждате циниите за рязан цвят, особено високорастящите сортове, прищипване на растенията не се прави.

Ако непрекъснато премахвате прецъфтелите бутони, вашите растения ще цъфтят още по-обилно.