Мероприятия в цветната градина. Циниите не изискват особени

грижи, но ако вие искате да имате в своята градина пищни и обилно цъфтящи растения, е необходимо периодично да отделяте внимание на цветята. Грижите за циниите се състоят в редовно поливане, разрохкване на почвата и мулчиране.

Поливане на циниите

Цинията се отнася към растенията, които не понасят преовланена почва. От това нейната коренова система може да започне да гние и преждевременно растенията да загинат. За тези цветя по-добра е да има недостиг на лага, отколкото излишък. Поливането трябва да бъде редовно и умерено. Важно е да се знае, че поливането на циниите трябва да става в корените, като се стараете водата да не попада по цветовете. При попадане на влага вътре в съцветията те могат да загният.

Разрохкване и мулчиране на почвата

Периодично почву.ата около растенията трябва да се разрохква, като в същото време се премахват и плевелите. Разрохкването трябва да става съвсем внимателно, за да не повредите стъблата на растенията. Обикновено този процес се прави след поливка, за да се премахне почвената кора и тя да стане по-лека. За намаляване количествата на окопаване и да се намалят плевелите, почвата около растенията може да се мулчира. Препоръчително е за тази цел да се използва сух торф.

Подхранване на циниите

За активен растеж и пищен цъфтеж циниите трябва да се подхранват през целия период на растеж. Първото подхранване трябва да се направи още по време на отглеждането на разсада, ако вие правите това самостоятелно. В този период е необходимо да се използват комбинирани минерални торове, в които трябва да има ниско съдържание на азот.

По-късно циниите се подхранват още два пъти в продължение на цялата вегетация. Първото внасяне на торове трябва да стане 3-4 седмици след засаждането в градината. За целта може да се използва разтвор от оборски тор или комплексни минерални торове. Второто подхравнане се прави по време на формиране бутоните на цветовете.

Прищипване и резитба

Цинията се нуждае от пензиране (прищипване), ако искате да получите красиви разклонени растения. Някой започват да прищипват растенията още в стадий отглеждане на разсад след появата на пети лист. Но това може да се направи и след засаждане на растенията на постоянно място. Но ако отглеждате циниите за рязан цвят , особено високорастящите сортове, прищипване на растенията не се прави.

Ако непрекъснато премахвате прецъфтелите бутони, вашите растения ще цъфтят още по-обилно.