Пасищното отглеждане на домашните животни е основно профилактично мероприятие против заболяването им от туберкулоза, рахит, авитаминоза и др. При мъжките животни се стимулира половата активност, а при женските се повишава заплодяемостта, по-леко протича раждането и се раждат здрави и жизнени приплоди.

При пасищното отглеждане на животните под влияние на слънчевите лъчи, чистия въздух и постоянното движение се повишават жизненият тонус на организма и обмяната на веществата , укрепват всички органи и системи. Животните получават на воля лесноусвоима зелена храна, богата с протеин, минерални соли и витамини, вследствие на което се повишава продуктивността им, те стават здрави и по-устойчиви на различни болести.

Подготовка на пасищата за пасищно отглеждане на домашните животни

В България се използват естествени и изкуствени пасища. Подготовката на пасищата включва изборът на място за лагер, неговото устройство и обзавеждане. Лагерът трябва да бъде на малко по-високо, сухо, с лек наклон на юг място, защитено от постоянно духащите ветрове, в центъра на пасището, на 200-300 м от водоизточника и на 500 м от централни пътища. За почивка на животните се изгражда полуоткрит навес, под който се поставят хранилки за подхранване на животните.

Подготовка на домашните животни за пасищно отглеждане

При изкарване на пасището животните се подлагат на щателен ветеринарен преглед, при който болните и слабите се отделят, а здравите се обезпаразитяват и ваксинират срещу заразни болести, установени през последните години в животновъдната ферма или района. Те се групират по вид, категория, пол и продуктивност. Преглеждат се копитата и ако е необходимо, се подрязват.

Преминаването от оборен към пасищен режим трябва да се извършва постепенно в продължение на 7-10 дни. Рязкото преминаване към хранене на животните със зелена трева много често предизвиква храносмилателни разстройства, вследствие на което се получават загуба на жива маса и намаляване на продуктивността.

Ето защо една седмица преди изкарване на пасищата към грубите фуражи се прибавя зелена трева, която постепенно се увеличава, за да привикнат животните. Препоръчва се също през първите дни от изкарването на пасищата сутрин животните да се подхранват със сухи обемисти фуражи (сено, царевичак), за да се предотврати лакомото приемане на тревата. За да привикнат към външните атмосферни условия, през първия ден животните престояват на пасището 2-3 часа, като през следващите дни престоят се увеличава и на 7-ия ден достига 8-10 часа.

За предпазване от пасищни насекоми кожата на животните се обработва периодично с инсектицидни средства.