Погълнатите чужди тела причиняват възпаление на мрежата и на перитонеума (вътрешната коремна ципа). Пробивайки стената на мрежата, тези остри предмети лесно попадат в коремната кухина и могат да наранят черния дроб, далака и други коремни органи. Най-често те се насочват към диафрагмата и сърцето. Тези предмети увличат със себе си и микроорганизми, които предизвикват гнойно или гнилостно-гнойно възпаление.

Когато чуждото тяло е забито в преградките на мрежата, не се наблюдават промени в поведението на животните. Болки се появяват, когато то пробие стената на мрежата и засегне перитонеума. Животните пъшкат, стенат, заемат необичайни пози, държат главата си ниско наведена напред , извръщат лактите встрани, извиват гръбнака нагоре. В такива случаи в мрежата се намират един или повече остри предмети. Между мрежата и диафрагмата се образува канал, изпълнен с гнойна течност. В този канал може да лежи чуждото тяло.

Мрежата и диафрагмата са сраснали. Тогава процесът вече става хроничен и периодично се явяват смущения в хра¬носмилането. Ако се развият плеврит, перикардит или перитонит, състоянието на животните се влошава и изходът е неблагоприятен. Обикновено на животните не може да се помогне. Не трябва да се допуска попадане на остри метални предмети във фуража. Сигурно предпазване се постига с поставянето в търбуха на малки, но силни магнити, които остават там дълго време (може и до бракуване и до заколване на животното) и привличат към себе си всички железни предмети.